Terug na "meer oor die drie broers"

 

Meer oor Willem Ruurd van der Wal  

Die koms van Willem Ruurd van der Wal na Suid-Afrika in die jaar 1888 as 'n ingevoerde Hollandse onderwyser het daarna toe gelei dat sy ander twee broers Jan en Sake hom later gevolg het. Dit wil voorkom of Willem, die oudste van die broers die inisiatief aan die dag gelÍ het om hom, asook Jan en Sake in Suid-Afrika permanent te kom vestig. En so ontstaan 'n VAN DER WAL nageslag uit Friesland wat nou al in die vierde / vyfde generasie in Suid-Afrika teenwoordig is.

Huweliks foto van Willem Ruurd (sittend) en  Sarie regs van hom - Lydenburg 11/01/1891.

Getuienisse: Hendrik Coetzee van Krokodilrivier en Hester de Beer van Sterkspruit, albei vanLydenburg.

 

Op die foto v.l.n.r. is Koot, Koba, Sake Sietse, Jan (met pyp in die hand), Willem (sittend), Sarie, Ruurd en Sara.

Foto is geneem op Doornhoek voor die huis wat van klip gebou was, in die jaar ongeveer 1903 - 1905.

 

Die volgende is 'n uittreksel wat in Die Kerkbode van 16 September 1936 gepubliseer is:

Die opskrif heet: 'n Waardige Ou Vader - 'n herinnering.

"Die ou vader, Willem Ruurd van der Wal, van wie ons hier 'n portret plaas, is op 6 April 1936 te Ohrigstad oorlede in die ouderdom van 75 jaar. Hy was 'n Nederlander van geboorte en het vir homself in sy vaderland 'n naam gemaak deur die novelle wat deur hom gepubliseer was onder die skuilnaam "Amicus". In die jaar 1888 het hy na Suid-Afrika gekom en in die Lydenburg, Transvaal, gaan woon. Daar was hy hoof van die Krugerspost-skool, en later was hy assistent van die skool Ohrigstad. Hy het toe ook ageer as sekretaris van die Naturellekommissaris van die Republiek-Lydenburg, vir wyle Mnr. Abel Erasmus. Daarna was hy Assistent-Naturellekommissaris van Sekoekoenieland. Met die Anglo-Boereoorlog is hy as krygsgevangene na Bermuda gestuur, en by sy terugkeer het hy stil gaan woon op sy plaas in die distrik Ohrigstad.

Op die portret sien ons die ou vader met sy jongste kleinkind op sy arm, wat ook sy naam dra, en op die voorgrond sy eggenote, Tante Sarie van der Wal.

In 'n vorige uitgawe van ons blad het sy leraar. Ds. S.P. Schoeman, van hom as volg geskrywe:

"Deur sy Christelike beginsels, innemende en opgeruimde geaardheid en onwankelbare standvastigheid was hy 'n voorbeeld vir elkeen en alombemind. Hy was 'n steunpilaar van sy Kerk wat hy eers as diaken en later as ouderling trou gedien het. Met reg kan van hom gesÍ word: "Hy het die goeie stryd gestry, hy het sy loopbaan voleindig, hy het die geloof behou"

 

Kinders gebore uit die huwelik van: Willem Ruurd van der Wal (03/08/1860 - 06/04/1936) en       

            Sara Susanna Prinsloo (03/12/1868 - 23/02/1946)  Kliek op persoons name vir meer inligting en fotos!!!

Naam Geboorte datum Plek van geboorte Datum van afsterwe

Ouderdom (jare)

Plek van afsterwe / graf
1. Willem Christiaan 19/06/1890 Rietfontein 1898 8 Sekoekoenieland
2. Ruurd Willem 01/11/1891 Krugerspost 03/07/1967 76 Plaas Waterhof, Ohrigstad
3. Jakobus Martinus 06/02/1893 Krugerspost 17/02/1910 17 Plaas Doornhoek, Ohrigstad
4. Sara Susanna 14/12/1895 Krugerspost      
5. Iemkje Jetske 23/06/1897 Krugerspost 1898 1 Sekoekoenieland
6. Hendrika Petronella 28/02/189?   1901 2 Barberton konsentrasie kamp
7. Sake Sietse 30/05/1899 Schoonoord 12/05/1991 92 Voortrekkerbegraafplaas, Ohrigstad
8. Willem Ruurd 26/06/1901 Krugerspost 1901 < 1 Barberton konsentrasie kamp
9. Jan Pieter 26/07/1904 Doornhoek 12/01/1978 74 Voortrekkerbegraafplaas, Ohrigstad
10. Klaas Christiaan 29/07/1906 Doornhoek 20/07/1959 53 Voortrekkerbegraafplaas, Ohrigstad
11. Hendrika Petronella 15/03/1908 Doornhoek 12/03/1984 76 DeGrootboom, Burgersfort
12. Willem Ruurd 13/07/1911 Doornhoek 04/10/2000 89 Pretoria

(3 onbekende klipgrafte is ook op die plaas Doornhoek se familie begraafplaas geleŽ - moontlik van die bogenoemde kinders wat vroeg oorlede is)

Kliek hier vir familie begraafplase en inligting

Meer oor Willem (vervolg - bl.2):

Terug na "meer oor die drie broers"