Terug na tuisbladsy

      Sien foto's !!!

VAN DER WAL REÜNIE GEHOU OP 27 SEPTEMBER 2003 TE OHRIGSTAD

 Om vir die eerste keer ’n VAN DER WAL reünie by te woon het daar soveel dinge vooraf deur my gedagtes gegaan. Wie gaan almal daar wees? Hoe lyk die mense nog wat ek jare terug gesien het? Gaan dinge uitwerk soos wat beplan is? Hoe lyk die vreemde familielede van wie ek nog net van gehoor het, en nog nooit ontmoet het nie.

 Ek het die oggend van die reünie om 09:30 daar aangekom om die rekenaar solank op te stel vir die inligting en foto’s wat moontlik saamgebring gaan word deur die verskeie familielede soos versoek is.

 Stadig maar seker het die een na die ander daar begin opdaag. Die groet, gelag en geskater (en sê goed) het my dadelik die sekerheid gegee dat hierdie reünie ’n sukses gaan wees en ’n feestelike atmosfeer gaan hê. En ek was reg!

 Vir die eerste reünie wat ek toe ook “uitgenooi” was,  was dit ’n gebeurtenis wat my hele lewe sal bybly. Die bekendes en legendes soos oom Koi en Salie van der Wal, Flip van Achterbergh, Oom Sake van der Wal (Rooi Sake) en ’n hele paar ander was ook daar (teveel om op te noem).

 Omtrent so 1 uur die middag is almal daar weg om die verskeie familie begraafplase te gaan besoek, Doornhoek, Höningnestkrans, Waterhof, ens. Vir baie was dit een van die hoogtepunte van die dag.

 Teen 4 uur die middag het daar reeds naby 100 mense opgedaag. Die vure is aangesteek, met die reuk van braaivleis in die lug, gelag, gesels, ens. En was dit ’n atmosfeer wat lank onthou sal word, en vir die wat nie daar was nie, julle het definitief  iets besonders gemis...

 Na die toesprake, het die bekende van der Wal musikante begin boeremusiek speel, eers langs die braaivleis vure, en toe later  in die saal waar daar toe gedans is. Daar is musiek gespeel, gesing, gedans, gekuier en geskater tot laat toe.

 Heelwat ou foto’s, briewe en dokumente is gebring, onder andere die trou foto van Willem Ruurd en Sarie, gedateer 11 Januarie 1891 te Lydenburg asook ’n foto van ou oom Sake en nog twee skilderye van hom, en ’n geskrewe dokument wat hy geskryf het waarin hy vertel van sy bootreis vanaf  Holland tot en met die einde van die Anglo-Boereoorlog. Daar is ’n brief wat geskryf is in 1903 te Doornhoek. Foto’s, ou briewe en dokumente is in “ge-scan” op die rekenaar. Sodra hierdie inligting bestudeer en verwerk word, sal van hierdie inligting ook op die webwerf eersdaags verskyn.

 Gedurende die besoek aan Doornhoek se begraafplaas, is daar ’n voorstel gemaak om ’n bankrekening te open om van die grafte te restoureer. Buks het ook intussen die huidige eienaar van Doornhoek ontmoet en na ’n inligting sessie oor die familie wat daar begrawe is, het die eienaar Buks meegedeel dat hy die begraafplaas gaan nuut omhein en boompies reg rondom plant met besproeiing.

Van die fondse in die rekening sal ook mettertyd gebruik word vir die VAN DER WAL “belange” te laat voortleef. André van der Wal van Lydenburg was vrywilliglik verplig deur familielede om die rekening te open. Dankie André !

 Laastens, maar nie die minste nie, wil ek net een persoon en sy familie uitsonder vir die reëlings by die saal, Buks van der Wal, baie dankie vir al julle moeite en opoffering. Ons almal waardeer dit opreg!

Die volgende reünie gaan weer binne twee of drie jaar gehou word. Daar het 'n paar goeie voorstelle vorendag gekom om die volgende reünie nog meer feestelik te maak. Onder andere sal daar ook vir die jong klomp en ook vir die tieners voorsiening gemaak word om hulle ook self te kan geniet soos die volwassenes.

Addisionele inligting:

 As u teen hierdie tyd nog nie bewus is van die VAN DER WAL webwerf nie, wil ek u ‘n bietjie meer inlig omtrent hierdie bron van inligting. Ongelukkig het almal nie toegang tot die Internet nie, maar deesdae is dit die mees gevorderde tegnologiese bron om inligting te bekom, vinnige, maklik en boonop het jy letterlik toegang tot die hele wêreld se inligtingsbronne.

 Daar is sowat twee jaar gelede met die VAN DER WAL webwerf op die Internet begin, waar die familie geskiedenis, gebeurtenisse, foto’s, ens.  gedokumenteer word, sodat ons generasie en ons nageslagte vrylik toegang tot hierdie inligting kan hê.

 Redelik baie is intussen vermag in die laaste twee jaar, maar ongelukkig ontbreek daar nog baie inligting omtrent ons oupas en oumas en hulle voorgeslagte. Soos familielede afsterwe, gaan daar baie waardevolle inligting verlore.

 Ek doen ‘n beroep op almal om hulle verhale, stories en gebeurtenisse omtrent ons VAN DER WAL voorgeslagte te dokumenteer, of iemand vra om dit namens u te doen, asook ou geskiedkundige foto’s vir my aan te stuur. Van hierdie inligting en foto’s sal dan bygewerk word op die VAN DER WAL webwerf. Moontlik kan dit later in ‘n boekvorm uitgegee word as die belangstelling groot genoeg is.

  Die VAN DER WAL webwerf adresse op die Internet is:

 http://www.vanderwal.za.cx   of  http://www.vanderwal.virafrikaans.com

 Alternatief kan u dit ook aan die volgende posbus adres stuur:

 VAN DER WAL GENEALOGIE

Posbus 11786

Aerorand

Middelburg

Mpumalanga

1070

 Dankie byvoorbaat.

 J.F. van der Wal

Telefoon (19h00 - 22h00): 013 244 1205   /   082 690 4416

Terug na tuisbladsy