Terug na tuisbladsy

Friese afkoms en historiese agtergrond

 

Dit blyk of die meeste VAN DER WAL families in Suid-Afrika hul oorsprong van Friese afstammelinge is. Hierdie bewering is nog nie behoorlik getoets en nagevors nie, maar sodra nuwe feite vorendag kom, sal die inligting ook so aangepas word.

Meer oor Friesland:       

Friesland is 'n Nederlandse provinsie in die noordooste van die land. Dit is 'n deel van die gebied van die Friese, 'n Germaanse volkstam wat aan die begin van ons jaartelling op die regteroewer van die Ryn rivier gewoon en in 12 v.C. skatpligtige bondgenote van die Romeinse Ryk geword het. In 28 n.C. het die Fries in opstand gekom en eers in 47 n.C. is hulle deur Corbulo onderwerp. Kort daarna het die Romeine hulle egter aan Friesland ontrek. In die 7e eeu het die gebied van die Friese van die Zwin tot aan die Weser uitgestrek. Teen die einde van die eeu het die Franke en die Christendom die gebied binne gedring.

Na die ondergang van die Frankiese Ryk het Friesland tot die Heilige Romeinse (Duitse) Ryk behoort. Deur die ontstaan van die Suidersee het Wes-Friesland geÔsoleer van die res van Friesland geraak en aan die einde van die 13de eeu is dit deur die Hollandse graaf Floris V onderwerp.

In die 14de eeu is Friesland in drie gedeel: Friesland, Groningen en Oos-Friesland. In die begin van die 16de eeu was Friesland die strydtoneel tussen Hollanders en Gelders-manne en in 1524 is Karel V as landheer erken. Sedertdien is die geskiedenis van Friesland dieselfde as die' van Nederland. Die Fries het nog altyd 'n sterk streekbesef gehad en vorm selfs vandag nog 'n homogene volksgroep met 'n eie aard. Hulle het 'n eie kultuur, veral op die gebied van die taal en lettere.

    Die egte Fries beskik oor 'n bepaalde kenmerkende karaktereienskappe soos hardkoppigheid, beginselvastigheid, 'n sterk vryheidsin, deursettingsvermoŽ, eenvoud, regsbesef, trou en 'n afkeer van dwang. Die Friese is ook dikwels diep godsdienstige denkers en stroewe geslote introverte. Die Friese taal verskil grotendeels van Nederlands asook van Afrikaans. Daar is ook min Friese stamvaders onder die Afrikaners.