Een van die briewe wat Willem aan Jan geskryf het terwyl Jan in Kaapstad gewag het om die land weer binne te kom na hulle vrylating as krygsgevangenesse.

Terug na vorige bladsy