VAN DER WAL Familie Bond Terugvoer Vorm

VAN DER WAL Familiebond

Beste VAN DER WAL Naamgenoot

GESLAGSREGISTER VAN DIE VAN DER WALs IN SUIDER-AFRIKA

- Die skrywer het die besluit geneem om 'n VAN DER WAL geslagregister in Suider-Afrika op die been te bring.

- As u naam in die boek verskyn, u u eie bloedlyn sal kan volg sedert die koms van die eerste VAN DER WALs in Suid-Afrika  tot by u en u kinders se name.

Hierdie brief en vraelys is die eerste fase van navorsing oor die VAN DER WALs voordat 'n volledige geslag register eendag kan verskyn.

Ek sal bly wees as u so gaaf sal wees om asseblief die onderstaande vraelys noukeurig in te vul. Enige ander inligting waaroor u mag beskik kan u ook invoeg. Enige afskrifte van foto's of enige iets anders van belang soos koerant uitknipsels/aktes van VAN DER WALs wat gebruik kan word sal baie waardeer word. As u nie die oorspronklike dokumente wil stuur nie, kan u afskrifte laat maak. Stuur dit gerus aan: Posbus 11786, Aerorand, Middelburg, 1070,  Suid-Afrika of elektroniese inligting aan: vanderwal.friso@columbus.co.za

Dit is nou die ideale geleentheid om 'n VAN DER WAL Familiebond op die been te bring. So 'n bond sal kontak tussen die VAN DER WALs bewerkstellig, saamtrekke reŽl en 'n nuusbrief publiseer. Dui asseblief op die onderstaande vorm aan as u belangstel.

Ek vertrou dat hierdie brief met sy gedagtes, antwoordvorm en vraelys u net so entoesiasties sal maak oor die VAN DER WALs in Suid-Afrika.

van der Wal groete

Friso van der Wal


[FrontPage Save Results Component]

Ja, ek stel belang om 'n VAN DER WAL Familie Bond op die been te kry:

Volle name Posadres
Noemnaam
Telefoon Faks:
Beroep E-pos:

Ek stel daarin belang om die VAN DER WAL familiebond te help bestuur: Ja Nee

Dui asseblief aan hoeveel eksemplare van die volledige VAN DER WAL boek u sou wou bestel in die toekoms.

 

VAN DER WAL VRAELYS - GESLAGSREGISTER

Indien u VAN intussen verander het, en jou nooiensvan was VAN DER WAL, benodig ons ook u inligting.

Noem naam:
Posadres en poskode:
Telefoon nommer: werk Huis Sel
Beroep: Huistaal:
E-pos:
U volle name:
Geboortedatum  (dd/mm/jjjj) Geboorteplek:
U eggenote/eggenoot se naam en nooiensvan: Doop plek:
Haar/sy ouers se name en van Geboortedatum van eggenote:
Huweliks datum: Plek
Vorige huwelike:
Naam: Troudatum: Sterfdatum: Skeidatum
Permanente saamblyverhoudings:
Ek bly sedert saam met gebore op te
U kinders
1. Volle name Geboortedatum Geboorteplek Sterfdatum
Getroud op met
te
e-pos
2. Volle name Geboortedatum Geboorteplek Sterfdatum
Getroud op met te
e-pos
3. Volle name Geboortedatum Geboorteplek Sterfdatum
Getroud op met te
e-pos
4. Volle name Geboortedatum Geboorteplek Sterfdatum
Getroud op met te
e-pos
5. Volle name Geboortedatum Geboorteplek Sterfdatum
Getroud op met te
e-pos
6. Volle name Geboortedatum Geboorteplek Sterfdatum
Getroud op met te
e-pos
U broers en susters Volle name Geboortedatum Sterfdatum E-pos
(met VAN DER WAL familie name)
U vader (Alle name en vanne volledig a.s.b.) U moeder
U moeder se vader en moeder
U vader se broers en susters
U oupa U ouma (volledige naam)
U ouma se vader en moeder
U oupagrootjie U oumagrootjie
U oumagrootjie se vader en moeder
Ander inligting waaroor u beskik, soos staaltjies en name van plase/strate ensovoorts wat na enige VAN DER WAL persoon verwys.

BELANGRIK: DIE STUUR OPSIE OP HIERDIE BLADSY WERK NIE - STUUR BOGENOEMDE INLIGTING NADAT DIT INGEVUL IS PER POS SOOS BO AANGEDUI   of   'Edit > select all > copy & paste' die inhoud in 'n skoon (new) e-pos (body) en stuur dit dan aan:

e-pos adres

© 2002 SASBA
The South African Stud Book and Livestock Improvement Association
Hersien:
01-07-06 12:38:10 AM.