Terug na vorige bladsy

 

Nuwe voorgestelde Suid-Afrikaanse VAN DER WAL familiewapen, tans in die ontwikkelings fase:

(Verdof vir kopiereg doeleindes)

                        kopiereg voorbehou / copyright ©

Die voornemende wapen is deur familielede heraldies nagevors, maar nog nie geregistreer nie. Volgens reŽls moet die *VAN DER WAL familiebond eers 'n konsensus daaroor bereik. Sodra die familiebond 'n beslissing bereik het oor die samestelling van die wapen, word daar aansoek gedoen by die Departement van Heraldiek in Pretoria vir registrasie. Die departement gaan die heraldiek van die wapen na, en sodra dit goedgekeur is, word die wapen amptelik geregistreer (teen 'n koste). In Suid-Afrika word daar ongelukkig afgewyk van hierdie reŽls, veral deur 'wapen verkopers' wat 'n mens dikwels teŽkom. Die *VAN DER WAL familiebond-wapen sal dan slegs uit die skild bestaan, want die res (helm, mantel, ens.) moet verskil van familie tot familie. Slegs die oudste seun in die familie mag die wapen net so oorneem. Die verandering van die familiewapen in totaal hoef slegs gering te wees, soos bv. die mantel kan 'n bietjie langer wees, of 'n ander kleur.

Samestelling: Oorspronklike kleure is groen, goud / geel (Nederlandse oorsprong). Bokant die skild: die swart Friese adelaar (arend), die betekenis is krag, moed en vryheid.

Bogenoemde ontwerp is 'n spanpoging van Liza & Friso van der Wal. Liza is 'n veelsydige kunstenaar, en baie van haar kunswerke pryk met trots op van ons land se poskantoor seŽls. (Sporting heroes - series).

* 'n VAN DER WAL familiebond bestaan nog nie in Suid-Afrika nie. (sien vraelys op hoof-bladsy)

Nog feite omtrent familiewapens:

            -     Skild (shield): Dit is die basiese hoofgedeelte wat die betekenis van die van dra, waarmee die van geassosieer word.

            -    Helm of helmet: Dit kom voor aan die bokant van die skild, en is slegs vir identifikasie doeleindes daar.

            -     Mantel (mantle): Dit verteenwoordig 'n stuk materiaal weerskante van die skild wat in die vroeŽ eeue gebruik was om die skild teen die son te beskerm.

            -    Banier (banner):    Kom gewoonlik aan die onderkant van die skild, en dui die naam van die draer aan.

            Die oorsprong, geografiese gebied, historiese agtergrond is alles faktore wat bydrae tot die heraldiese korrektheid van 'n familie wapen.